Filosofie

Veel meer dan tweedehandswinkels!

Onze winkels zorgen voor een groot deel van financiering van onze solidariteitsprojecten in Zuid en Noord. Bovendien hebben ze een belangrijke sociaal-economische functie.

Onze kringloopactiviteit is gebaseerd op het hergebruik en de herwaardering van niet-bederfbare goederen. Wij zijn actief in vijf verschillende sectoren: computers, boeken, textiel, kantoormeubilair en ’brocante’, de verzamelnaam voor allerhande kleine objecten. De opbrengst van onze winkels gaat naar Oxfam-projecten.

Hergebruik?

Het materiaal in onze winkels komt er dankzij schenkingen van particulieren en ondernemingen. Materiaal kan binnengebracht worden in onze winkels, kleding kan gedeponeerd worden in onze straatcontainers. Daarnaast organiseren we inzamelacties met scholen en bedrijven en hebben we hergebruikcontracten met openbare instellingen en privébedrijven.

Herwaardering?

  • Alles wat we krijgen wordt gesorteerd, gecontroleerd en indien nodig hersteld.
  • In onze tweedehandswinkels verkopen wij de artikelen die interessant kunnen zijn voor de Belgische markt.
  • Tegen een lage prijs rusten wij verenigingen uit met bureelmeubelen of informaticamateriaal.

De tweedehandssector heeft eigen doelstellingen

Milieuvriendelijk
Door recyclage en het hergebruik van jaarlijks bijna 3500 ton textiel, een aanzienlijk volume van materiaal dat "in de weg staat", of duizenden informaticastukken is Oxfam-Solidariteit een belangrijke speler geworden op milieuvlak.

Sociaal
Door het tewerkstellen van een groot aantal mensen die sinds lang uit het arbeidscircuit uitgesloten zijn, en door het ter beschikking stellen van kwaliteitsproducten aan lage prijzen voor gezinnen met lage inkomens, speelt Oxfam-Solidariteit eveneens een belangrijke rol voor een meer solidaire maatschappij in België.

Vrijwilligersbeweging

Onze tweedehandswinkels werken bijna volledig met vrijwilligers. Mensen die bewust een deel van hun vrije tijd aan Oxfam-Solidariteit schenken en zo meehelpen aan het verwezenlijken van onze doelstellingen. Er valt geen profiel op te stellen van onze vrijwilligers, ze zijn jong, minder jong, werken een halve dag per twee weken of een paar dagen per week, werken met klanten of alleen achter de schermen, hebben veel werkervaring of zijn net ervaring aan het opdoen door in de winkels te werken...
Wat hun taken ook zijn, hoeveel tijd ze ook investeren, de inzet van onze vrijwilligers is essentieel voor onze winkels. Vrijwilligerswerk is een zeer concrete vorm van solidariteit!

Meer informatie over vrijwilliger worden bij Oxfam.

Solid’R

Solid’R is het ethisch label van de verenigingen met een goed doel actief in de inzameling en het hergebruik. Het label geeft de waarborg dat de organisaties met dit label ethische en solidaire criteria respecteren die worden gecertificeerd door het onafhankelijke organisme Ethibel.
De opkomst van nieuwe spelers op de markt van hergebruik en recyclage, dikwijls onder pseudo-humanitair voorwendsel, zaait verwarring onder het publiek. Verenigingen met het Solid’R label willen hun sociale doelstellingen benadrukken en verbinden zich ertoe om op vrijwillige basis het ethische karakter van hun bedrijfsvoering te laten controleren door de onafhankelijke organisatie Ethibel

Oxfam-Solidariteit speelde een drijvende rol in het opzetten van samenwerkingsverbanden die een belangrijke rol spelen op het gebied van de sociale economie in België, zoals Solid’R.

Een winkel zoeken

Herbruikbare spulletjes schenken of leuke koopjes doen? Wij hebben voor jou het juiste adres: de tweedehandswinkel van Oxfam.

  • Zoek een winkel op de kaart